BOXMET Ltd 25 lat: BOXMET Ltd
BSI FM 76304 BS EN ISO 9001:2008 EMS 501530 BS EN ISO 14001:2004
  • Polski
  • English

Nowy design Hydrantów Kameleon

Klapy dymowe i dymowo-wentylacyjne

Boxmet Ltd
58-250 Pieszyce, Piskorzów 51
Tel. (+48 74) 83 69 238, 83 69 298
Fax (+48 74) 83 69 268
boxmet@boxmet.com.pl

czytaj więcej

Nasza oferta

Działalnoś społeczna

Hydrant DN 52

Możliwości wykonania

Podstawowe wiadomości o hydrantach

Hydranty wewnętrzne, jako część instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, są wg nomenklatury europejskiej stałymi urządzeniami gaśniczymi. W odpowiednich warunkach umożliwiają one bardzo efektywne zwalczanie pożaru dzięki natychmiastowemu dostępowi do ciągłego zaopatrzenia w wodę.

Stając naprzeciw nowoczesnym trendom w architekturze oraz indywidualnym wymaganiom Klienta, firma BOXMET, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom szeroko rozwiniętej technologii produkcyjnej, oferuje asortyment w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami i normami prawnymi, zapewniając jednocześnie funkcjonalność i wysoką jakość wykonania.

Nowoczesny poziom rozwiązań konstrukcyjnych hydrantów wewnętrznych, instalowanych w obiektach na terenie Polski, zapewniają niżej wymienione normy, które zostały określone jako obowiązujące poprzez właściwe rozporządzenie MSWiA:

  • PN-EN 671-1 "Hydranty wewnętrzne. Wymagania techniczne dotyczące hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym".
  • PN-EN 671-2 "Hydranty wewnętrzne. Wymagania techniczne dotyczące hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym".
  • PN-EN 671-3 "Hydranty wewnętrzne. Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym".
  • PN-B-02865:1997/Ap1:1999 "Ochrona przeciwpożarowa budynków - Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne - Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa".

Firma BOXMET jest producentem hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym typ DN 25, DN 33 zgodnie z normą PN-EN 671-1, oraz hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym typ DN 52 zgodnie z normą PN-EN 671-2.

Gwarancją niezawodności hydrantów wewnętrznych firmy BOXMET są uzyskane CERTYFIKATY CE wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k. Otwocka.

Charakterystyka wykonania

Do produkcji szafek hydrantowych w firmie BOXMET wykorzystuje się następujące materiały: blachę stalową czarną oraz blachę stalową nierdzewną lub kwasoodporną, o grubości od 0,8 do 1,5 mm. Celem uzyskania jak najlepszego efektu wykonania oraz trwałości szafek, po umyciu i odtłuszczeniu na nowoczesnej linii technologicznej, poddaje się je zabiegowi fosforanowania, dzięki czemu firma BOXMET podnosi żywotność szafek oraz stwarza optymalne niemetaliczne podłoże pod nakładaną warstwę farby.

Wyroby produkowane przez naszą firmę malowane są przy użyciu farb proszkowych wysokiej jakości w dwóch standardowych kolorach: czerwonym RAL 3000 i białym RAL 9016. Na życzenie klienta istnieje możliwość pomalowania w dowolnym kolorze z palety RAL.

W zależności od przeznaczenia wyrobów stosujemy następujące rodzaje wykonania:

  • malowanie jednowarstwowe - do montażu wewnątrz obiektu,
  • malowanie dwuwarstwowe z podkładem cynkowym - do montażu na zewnątrz obiektu lub w miejscach narażonych na działanie wilgoci,
  • blacha nierdzewna lub kwasoodporna (standardowy materiał 1.4301).

Definicja i wyposażenie hydrantu typ DN 52

HYDRANTEM WEWNĘTRZNYM DN 52 określamy urządzenie do zwalczania pożaru, składające się ze wspornika węża, zaworu odcinającego, węża płasko składanego wraz z łącznikami, prądownicy z zaworem odcinającym, zamkniętych w szafce lub chronionych pokrywą.

Parametry techniczne

Aby hydrant mógł działać prawidłowo, ciśnienie wody na zaworze hydrantowym nie może być mniejsze niż 0,2 MPa. Wydajność hydrantów DN 52 z wężem płasko składanym powinna wynosić nie mniej niż 2,5 dm3/s (150 l/min).

W hydrantach DN 52 stosowane są węże płasko składane o nominalnej średnicy nie przekraczającej 52 mm. W hydrancie może znajdować się jeden odcinek węża o długości 15 m lub 20 m. Węże płasko składane firmy BOXMET wykonane są z taśmy wężowej (włóknina), która pokryta jest wykładziną PCV, co zapewnia odpowiednią szczelność węża. Wąż zakończony jest łącznikami aluminiowymi pozwalającymi na jego przyłączenie do zaworu hydrantowego i połączenie z prądownicą. Stosowane przez firmę BOXMET prądownice pozwalają uzyskać prąd zwarty lub rozproszony strumienia wody.

Wąż w hydrantach DN 52 może być nawinięty na wychylne zwijadło, wykonane z dwóch tarcz z blachy stalowej czarnej o grubości 1,0 mm z przetłoczeniami wzmacniającymi, rozdzielonych dystansami, wykonanymi również z blachy stalowej czarnej o grubości 1,0 mm, oraz osi stanowiącej podparcie dla ramienia. Całość pomalowana farbą proszkową w kolorze RAL 3000, skręcona śrubami. Alternatywnym rozwiązaniem jest wąż umieszczony w koszu stalowym wykonanym z pręta o średnicy 6 mm, lakierowanym w kolorze czerwonym RAL 3000. W hydrantach DN 52 stosowane są mosiężne zawory hydrantowe 52.

Wydajności wody z prądownic stosowanych w firmie BOXMET w hydrantach DN 52
Prądownica Wymiar dyszy lub
śred. równoważnej
w prądownicy
Wydajności przy ciśnieniu roboczym Współcz.
K
p=0,2 MPa p=0,4 MPa p=0,6 MPa
SUPON 10 - prąd zwarty 1,45 dm3/s 1,97 dm3/s 2,33 dm3/s 59
10 - prąd rozprosz. 1,67 dm3/s 2,15 dm3/s 2,30 dm3/s 63
GLORIA 12 - prąd zwarty 2,03 dm3/s 2,83 dm3/s 3,50 dm3/s 85
12 - prąd rozprosz. 2,00 dm3/s 2,75 dm3/s 3,29 dm3/s 82
BPW-01 12 - prąd zwarty 2,25 dm3/s 3,13 dm3/s 3,80 dm3/s 94
12 - prąd rozprosz. 2,48 dm3/s 3,47 dm3/s 4,22 dm3/s 104
BPW-02 12 - prąd zwarty 2,25 dm3/s 3,13 dm3/s 3,80 dm3/s 86
12 - prąd rozprosz. 2,48 dm3/s 3,47 dm3/s 4,22 dm3/s 83
BPW-03 13 - prąd zwarty 2,42 dm3/s 3,35 dm3/s 4,08 dm3/s 101
13 - prąd rozprosz. 2,38 dm3/s 3,25 dm3/s 3,83 dm3/s 97

Tabela podziału hydrantów

Typ i długość węża wysokość szerokość głębokość
Podstawowe - bez miejsca na gaśnicę
H-650.15 650 540 180
HP-650.15 650 540 180
H-650-B.15 650 540 180
HP-650-B.15 650 540 180
H-650.20 650 540 180
HP-650.20 650 540 180
H-650-B.20 650 540 180
HP-650-B.20 650 540 180
Z miejscem na gaśnicę w układzie poziomym
H+G-650.15 700 820 220
HP+GP-650.15 700 820 220
H+G-650-B.15 700 820 220
HP+GP-650-B.15 700 820 220
H+G-650.20 700 820 220
HP+GP-650.20 700 820 220
H+G-650-B.20 700 820 220
HP+GP-650-B.20 700 820 220
Z miejscem na gaśnicę w układzie pionowym
H+G-650.15(900) 900 700 220
HP+GP-650.15(900) 900 700 220
H+G-650-B.15(900) 900 700 220
HP+GP-650-B.15(900) 900 700 220
H+G-650.20(900) 900 700 220
HP+GP-650.20(900) 900 700 220
H+G-650-B.20(900) 900 700 220
HP+GP-650-B.20(900) 900 700 220
Z dodatkowym wężem, bez miejsca na gaśnicę
H-650-B.15+L 950 540 180
HP-650-B.15+L 950 540 180
H-650-B.20+L 950 540 180
HP-650-B.20+L 950 540 180
Z dodatkowym wężem, z miejscem na gaśnicę w układzie poziomym
H+G-650-B.15+L 950 820 220
HP+GP-650-B.15+L 950 820 220
H+G-650-B.20+L 950 820 220
HP+GP-650-B.20+L 950 820 220
Z dodatkowym wężem, z miejscem na gaśnicę w układzie pionowym
H+G-650-B.15+L(900) 1200 700 220
HP+GP-650-B.15+L(900) 1200 700 220
H+G-650-B.20+L(900) 1200 700 220
HP+GP-650-B.20+L(900) 1200 700 220