BOXMET Ltd 25 lat: BOXMET Ltd
BSI FM 76304 BS EN ISO 9001:2008 EMS 501530 BS EN ISO 14001:2004
  • Polski
  • English

Nowy design Hydrantów Kameleon

Klapy dymowe i dymowo-wentylacyjne

Boxmet Ltd
58-250 Pieszyce, Piskorzów 51
Tel. (+48 74) 83 69 238, 83 69 298
Fax (+48 74) 83 69 268
boxmet@boxmet.com.pl

czytaj więcej

Nasza oferta

Działalnoś społeczna

Hydrant DN 33

Możliwości wykonania

Podstawowe wiadomości o hydrantach

Hydranty wewnętrzne, jako część instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, są wg nomenklatury europejskiej stałymi urządzeniami gaśniczymi. W odpowiednich warunkach umożliwiają one bardzo efektywne zwalczanie pożaru dzięki natychmiastowemu dostępowi do ciągłego zaopatrzenia w wodę.

Stając naprzeciw nowoczesnym trendom w architekturze oraz indywidualnym wymaganiom Klienta, firma BOXMET, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i szeroko rozwiniętej technologii produkcyjnej, oferuje asortyment w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami i normami prawnymi, zapewniając jednocześnie funkcjonalność i wysoką jakość wykonania.

Nowoczesny poziom rozwiązań konstrukcyjnych hydrantów wewnętrznych, instalowanych w obiektach na terenie Polski, zapewniają niżej wymienione normy, które zostały określone jako obowiązujące poprzez właściwe rozporządzenie MSWiA:

  • PN-EN 671-1 "Hydranty wewnętrzne. Wymagania techniczne dotyczące hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym".
  • PN-EN 671-2 "Hydranty wewnętrzne. Wymagania techniczne dotyczące hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym".
  • PN-EN 671-3 "Hydranty wewnętrzne. Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym".
  • PN-B-02865:1997/Ap1:1999 "Ochrona przeciwpożarowa budynków - Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne - Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa"

Firma BOXMET jest producentem hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym typ DN 25, DN 33 zgodnie z normą PN-EN 671-1, oraz hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym typ DN 52 zgodnie z normą PN-EN 671-2.

Gwarancją niezawodności hydrantów wewnętrznych firmy BOXMET są uzyskane CERTYFIKATY CE wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k. Otwocka.

Charakterystyka wykonania

Do produkcji szafek hydrantowych w firmie BOXMET wykorzystuje się następujące materiały: blachę stalową czarną oraz blachę stalową nierdzewną lub kwasoodporną, o grubości od 0,8 do 1,5 mm. Celem uzyskania jak najlepszego efektu wykonania oraz trwałości szafek, po umyciu i odtłuszczeniu na nowoczesnej linii technologicznej, poddaje się je zabiegowi fosforanowania, dzięki czemu firma BOXMET podnosi żywotność szafek oraz stwarza optymalne niemetaliczne podłoże pod nakładaną warstwę farby.

Wyroby produkowane przez naszą firmę malowane są przy użyciu farb proszkowych wysokiej jakości w dwóch standardowych kolorach: czerwonym RAL 3000 i białym RAL 9016. Na życzenie klienta istnieje możliwość pomalowania w dowolnym kolorze z palety RAL.

W zależności od przeznaczenia wyrobów stosujemy następujące rodzaje wykonania:

  • malowanie jednowarstwowe - do montażu wewnątrz obiektu,
  • malowanie dwuwarstwowe z podkładem cynkowym - do montażu na zewnątrz obiektu lub w miejscach narażonych na działanie wilgoci,
  • blacha nierdzewna lub kwasoodporna (standardowy materiał 1.4301).

Definicja i wyposażenie hydrantu typ DN 33

HYDRANTEM WEWNĘTRZNYM DN 33 określamy urządzenie do zwalczania pożaru, składające się ze zwijadła z dostarczoną centralnie wodą, zaworu odcinającego sąsiadującego ze zwijadłem, węża półsztywnego, prądownicy z zaworem zamykającym i, jeśli to konieczne, z prowadnicy węża.

Parametry techniczne

Aby hydrant mógł działać prawidłowo, ciśnienie wody na zaworze hydrantowym nie może być mniejsze niż 0,2 MPa. Wydajność hydrantów DN 33 z wężem półsztywnym powinna wynosić nie mniej niż 1,5 dm3/s (90 l/min).

W hydrantach DN 33 stosowane są węże półsztywne gumowe o nominalnej średnicy 33 mm. Długość węża w hydrantach wynosi 20 m lub 30 m, w obu przypadkach wąż musi stanowić jeden odcinek. Na końcu węża zamontowana jest prądownica o średnicy dyszy pozwalającej uzyskać minimalną wydajność wody 1,5 dm3/s (90 l/min), przy określonym ciśnieniu na zaworze hydrantowym. Stosowane przez firmę BOXMET prądownice pozwalają uzyskać prąd zwarty lub rozproszony strumienia wody.

Wąż półsztywny o średnicy wewnętrznej 33 mm zamontowany jest na wychylnym zwijadle wykonanym z dwóch tarcz z blachy stalowej czarnej o grubości 1,2 mm z przetłoczeniami wzmacniającymi, rozdzielonych elementem dystansowym, który jest jednocześnie podparciem dla osi wodnej. Całość jest pomalowana farbą proszkową, kolor czerwony RAL 3000 oraz skręcona śrubami.

W hydrantach DN 33 mogą być stosowane zawory hydrantowe DN 50 grzybkowe (mosiężne w standardzie) lub zawory kulowe DN 32. Na końcu węża przyłączeniowego znajduje się sprzęgło pozwalające zredukować średnicę instalacji DN 50 na średnicę wewnętrzną węża półsztywnego 33 mm.

Wydajności wody z prądownic stosowanych w firmie BOXMET w hydrantach DN 33
Prądownica Wymiar dyszy lub
śred. równoważnej
w prądownicy
Wydajności przy ciśnieniu roboczym Współcz.
K
p=0,2 MPa p=0,4 MPa p=0,6 MPa
BOXMET 10 - prąd zwarty 1,13 dm3/s 1,58 dm3/s 1,93 dm3/s 48,0
10 - prąd rozprosz. 1,03 dm3/s 1,51 dm3/s 1,85 dm3/s 43,8
BOXMET 12 - prąd zwarty 1,85 dm3/s 2,68 dm3/s 3,30 dm3/s 78,0
12 - prąd rozprosz. 1,97 dm3/s 2,86 dm3/s 3,60 dm3/s 83,0

Tabela podziału hydrantów

Typ i długość węża wysokość szerokość głębokość
Podstawowe - bez miejsca na gaśnicę
33H-800-B.20 800 850 425
33H-800-B.30 800 850 425
Z miejscem na gaśnicę w układzie poziomym
33H+G-800-B.20 800 1100 425
33H+G-800-B.30 800 1100 425
Z miejscem na gaśnicę w układzie pionowym
33H+G-1100-B.20 1100 850 425
33H+G-1100-B.30 1100 850 425
Bez szafki
33H-B.20 585 700 385
33H-B.20.SZ 585 638 335
33H-B.30 585 700 435
33H-B.30.SZ 585 638 425