BOXMET Ltd 25 lat: BOXMET Ltd
BSI FM 76304 BS EN ISO 9001:2008 EMS 501530 BS EN ISO 14001:2004
  • Polski
  • English

Nowy design Hydrantów Kameleon

Klapy dymowe i dymowo-wentylacyjne

Boxmet Ltd
58-250 Pieszyce, Piskorzów 51
Tel. (+48 74) 83 69 238, 83 69 298
Fax (+48 74) 83 69 268
boxmet@boxmet.com.pl

czytaj więcej

Nasza oferta

Działalnoś społeczna

Kontakt

Dane teleadresowe

Boxmet Ltd
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce
tel (+48 74) 83 69 238, 83 69 298
Fax (+48 74) 83 69 268
www.boxmet.com.pl
e-mail: boxmet@boxmet.com.pl
Wpis do rejestru - Sąd IX Wydział Gosp. we Wrocławiu
KRS nr 0000 196 196
Kapitał zakładowy 402 000,00 zł.
NIP: 882-000-37-86
P: 890050922
Właściciele
Stanisław Pańczak spanczak@boxmet.com.pl
Tomasz Trawniczek ttrawniczek@boxmet.com.pl
Sekretariat
Joanna Barańska tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 14 jbaranska@boxmet.com.pl
Księgowość
Beata Ziółkowska - Kwiecień tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 60 bziolkowska@boxmet.com.pl
Iwona Księżyk tel. (+48 74) 83 69 238 wewn. 36 iksiezyk@boxmet.com.pl
Karolina Malaga
Główna Księgowa
tel. (+48 74) 83 69 238 wewn. 37 kmalaga@boxmet.com.pl
Dział Handlu i Marketingu
Przemysław Klaus tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 35 pklaus@boxmet.com.pl
Agnieszka Szymanowska tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 16 aszymanowska@boxmet.com.pl
Mariusz Pudłowski tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 11 mpudlowski@boxmet.com.pl
Agnieszka Chruściel tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 65 achrusciel@boxmet.com.pl
Paweł Gryszan
Zastępca Kierownika Działu Handlu i Marketingu
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 10 pgryszan@boxmet.com.pl
Agnieszka Mitrofaniuk
Zastępca Kierownika Działu Handlu i Marketingu
tel. (+48 74) 83 69 238 wewn. 32 amitrofaniuk@boxmet.com.pl
Marcin Misiołek
Kierownik Działu Handlu i Marketingu
Wiceprezes Zarządu
tel. (+48 74) 83 69 238 mmisiolek@boxmet.com.pl
Dział techniczny
Tomasz Wróblewski
Dyrektor ds. Technicznych
Wiceprezes Zarządu
tel. (+48 74) 83 69 238 twroblewski@boxmet.com.pl
Paweł Mitura
Kierownik Działu Rozwoju
tel. (+48 74) 83 69 238 wewn. 12 pmitura@boxmet.com.pl
Andrzej Dujka
Specjalista ds. Technicznych
tel. (+48 74) 83 69 238 wewn. 12 adujka@boxmet.com.pl